НОРМАТИВНО - Правові документи в галузі дошкільної освіти


Законодавча база дошкільної освіти систематизована по роках Переглянути


І. Нормативно-правові документи щодо організації дошкільної освіти


1. Конституція України. Переглянути

2. Конвенція про права дитини. Переглянути

3. Закон України "Про освіту" Переглянути

4. Закон України "Про дошкільну освіту". Переглянути

5. Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 р. 2402 - ІІІ, зі змінами від 24 квітня 2008 р. Переглянути

6. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Переглянути

7. Положення про дошкільний навчальний заклад затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305. Переглянути


ІІ. Нормативно-правові документи щодо організації освітнього процесу


1. Інструктивно-методичні рекомендації "Про особливості організації діяльності ЗДО у 2018 - 2019 навчальному році" (лист МОНУ №1/9 - 386 від 13.06. 2018 р.). Переглянути

2. Планування роботи в дошкільних навчальних закладах (лист МОН України №1/9 - 455 від 03.07.2009) Переглянути

3. Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел - садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України №128 від 20.02.2002 р.) Переглянути

4. Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (наказ МОНУ № 446 від 20. 04.2015 р.) Переглянути

5. "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах" (Лист МОН України № 1/9 - 577 від 29.07. 2011 р.) Переглянути

6. Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу (Лист МОН молодь спорту № 1/9 - 389 від 25.05.2011 р.) Переглянути

7. Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади (Лист МОН України від 04.10.2007 № 1/9 - 583) Переглянути

8. Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади (Лист МОН №1/9 - 510 від 18.12.2000) Переглянути

9. Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку у дошкільних навчальних закладах (Лист МОН, молоді та спорту України від 21.07.2011 р. № 1/9 - 552) Переглянути

10. Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах (Наказ МОН №667 від 21.11.2002) Переглянути

11. Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах (Наказ МОН 404 від 07.04.2015р.) Переглянути

12. Про режим роботи дошкільних навчальних закладів (Лист МОНУ від 24.01.2007 1/9 -36) Переглянути

13. Про здійснення соціально - педагогічного патронату (лист від 17.12.2008 р. 1/9 - 811) Переглянути

14. Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного віку і молодшого шкільного віку (Лист МОН, молоді та спорту України від 19.08.2011 1/9 - 634) Переглянути

16.Примірне положення про Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім'ї. (Наказ МОН, молоді та спорту України від 30.06.2011 р. 714) Переглянути

19. Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах (Наказ МОН молоді та спорту 1059 від 01.10.2012 р.) Переглянути

20. Про організацію обліку дітей дошкільного віку (Лист МОН України 1/9 -263 від 07.05.2007 р.) Переглянути

21. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (Наказ МОНУ від 07.05.2007 р.) Переглянути

22. Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу. ( Лист МОН молоді та спорту від 25.05.2011 р. 1/9 - 389) Переглянути


ІІІ. Нормативно-правові документи щодо організації програмно-методичного забезпечення освітньо-виховного процесу


1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція). Переглянути

2. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років "Дитина". Переглянути

3. Парціальні програми:

- "Дитяча хореографія", Шевчук А.С.Переглянути

- "Україна - моя Батьківщина" Каплуновська О. Переглянути

- "Казкова фізкультура", Єфіменко М. Переглянути

5. Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет ЗДО. (Наказ МНО №372 від 16.04.2018 року) Переглянути

6. Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання в закладах дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному році. Лист МОН № 1/9-501 від 20.08.18 року. Переглянути

7. Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти. Наказ МОН № 1633 від 19.12.2017 року. Переглянути

8. Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах. Лист МОН № 1/9-454від 02.09.2016 року. Переглянути

9. Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі (лист МОН № 1/9-535 від 06.11.15 року) Переглянути


ІV. Нормативно-правові документи психологічної служби


Конвенція про права дитини. Переглянути

Етичний кодекс психолога. Переглянути

Наказ МОН від 22.05.18 № 509 "Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України"Переглянути

Лист МОН від 28.10.14 № 1/9-557 "Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та заємодії з іншими органами і служби щодо захисту прав дітей" Переглянути


V. Нормативно-правові документи щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи


1. Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах. Лист МОН № 1/9-456від 02.09.2016 року. Переглянути


УІ. Нормативно-правові документи щодо організації патріотичного виховання дітей в ЗДО

1. Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами. Лист МОН № 1/9-561 від 20.10.16 року. Переглянути


VlІ. Нормативно - правові документи щодо організації медичного обслуговування:


1. Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (Постанова від 14.06.2002 р. 826 Київ). Переглянути

2. Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (Наказ 30.08.2005 р. 432/496). Переглянути

3. Перелік оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу (Наказ від 30.08.2005 р. 432/496 (21090 - 05). Переглянути

4. Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги (додається 1092 - 05). Переглянути

5. Про посилення контролю щодо проходження обов'язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів (Наказ МОН молоді та спорту України від 25.11.2011 р. 1365). Переглянути

6. Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів. Наказ МОЗ від 24.03.16 р. № 234). Переглянути

7. Щодо використання медичних форм для зарахування дітей до закладу дошкільної освіти. Лист МОЗ № 111-01/89 від 29.03.18 року. Переглянути


VllІ. Нормативно - правові документи щодо організації харчування:


1. Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах (Наказ від 01.06.2005 р. 242/329). Переглянути

2. Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах (від 22.11.2004 р. 1591). Переглянути

3. Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах (від 01.06.2005 р. 242/329). Переглянути

4. Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (від 23.05.12 р. 1/9 - 396). Переглянути

5. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (Наказ 298/227 від 17.04.2006 р.). Переглянути

6. Про затвердження змін до інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (Наказ МОН і МОЗ 202/165 від 26.02.2013 р.). Переглянути

7. Лист Міністерства 1/9 - 452 від 25.06.13 р. "Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах". Переглянути

8. Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (від 22.11.04 р. 1591). Переглянути

9. Щодо невідкладних заходів із запобігання поширенню захворювань на гостру кишкові інфекцію серед дітей дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНУ від 19.06.2007 р. 515). Переглянути

10. Про затвердження порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах (Наказ МОН від 21.11.2002 р. 667). Переглянути


ІХ. Нормативно-правові документи щодо діяльності інклюзивних груп


1. Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти. Лист МОН № 1/9-691 від 13.11.18 року. Переглянути

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.